top of page

Kan jag använda samma cobot till flera arbetsuppgifter?

Det här är en vanlig fråga och det är ett väldigt bra sätt att få ekonomi i den första investeringen med en kollaborativ robot. När man börjar fundera på arbetsuppgifter för en kollaborativ robot så tänker man oftast på en specifik, men man inser då att det kanske bara är 500 timmar/år. Den arbetsuppgiften kan inte själv bära investeringskostnaden för er första cobot, men har ni flera sådana uppgifter där ni kan använda coboten så får ni snabbt ekonomin att gå ihop. Detta inlägg handlar om just detta och hur ni kan gå tillväga.

Se till att den går att transportera runt

Mobil station för maskinbetjäning med pallplatser på bägge sidor

Det finns två sätt att ha en flexibel robotstation med avseende på positionering av själva roboten. Det första är att ha flera fasta robotstationer med robotstativ där man antingen skruvar loss/på roboten alternativt använder en snabbkoppling för basen. Eftersom våra kollaborativa robotar från Universal Robots är relativt lätta 11-64 kg så är de enkla att flytta mellan olika positioner. Läs mer om de olika robotstorlekarna här.

Det andra sättet är att ha en mobil plattform. Det här alternativet är någonting som vi tillverkar till många med sin första cobotinvestering. Med coboten på en mobil plattform som går att låsa fast stabilt med hjälp av maskinfötter som ställs ned i marken får man en väldigt flexibel installation som enkelt går att använda och framförallt prova på många olika arbetsområden.

Växla verktyg enkelt

När ni väl gjort så att roboten enkelt går att flytta på, då är nästa steg att se till att ni enkelt kan växla verktyg för att använda den för många olika arbetsuppgifter. Med Wingman från Triple-A Robotics kan man enkelt och snabbt växla verktyg. Systemet gör att man kan få med sig luft, elektronik och signaler enkelt och olika för olika verktyg, beroende på vad just det verktyget behöver. Här kan ni se en film när vi automatiskt verktygsväxlar mellan svetspistol och slipverktyg mitt i ett program.Relativ programmering

Flexx Reference - Ett flexibelt och fullt integrerat nollpunktssystem

Det som är mest problematiskt är att få alla punkter i programmen att stämma överens när man flyttar på roboten. Hur gör man då det på ett enkelt sätt? Inom industriell automation har man länge använt sig av nollpunktssystem, ett väldigt bra sådant är Vero-S från Schunk om man vill låsa fast roboten i en korrekt punkt varje gång.

Ett annat som gör det väldigt smidigt för er att programmera olika positioner med en och samma mobila robot är Flexx Reference från Flexxbotics. Systemet bygger på ett nollpunktssystem, men där all programkod är relativ en nollpunkt. På detta sätt kan man ha flera nollpunkter för ett och samma program och på det sättet få ett väldigt flexibelt programflöde för sin cobot. Flexx Reference är helt integrerat i det vanliga programflödet av Universal Robots och referering till en ny position tar bara någon minut.

Maskindirektivet, hur funkar det med en mobil robot?

Det här är en fråga som jag får ofta och i grund och botten så behöver varje separat användningsområde av roboten ha en separat riskbedömning. Är man däremot i en labbfas och utvärderar olika användningsområden behöver stationen inte vara CE-märkt.

När det kommer till kollaborativa robotar och applikationer med dessa så är det väldigt lätt att styra roboten med olika hastigheter beroende på vad som händer runt om. Ett lätt sätt är att använda sig av en laserskanner från Schmersal som då gör att man kan definiera olika zoner för sin robot. När det är någon i den närmsta zonen står roboten still, när de går ut i nästa zon börjar roboten att arbeta igen och när man är helt utanför räckvidden för laserskannern går roboten i "full" hastighet.

Komplett mobil station för att komma igång

Vill man ta klivet och börja sin bana inom den kollaborativa robotiken så har vi tagit fram ett komplett paket med en robotarm på en mobil bas, utrustad med säkerhetsskanner och en gripper, samt ett flexibelt nollpunktssystem. Systemet går att välja med en UR5e eller UR10e beroende på hur stor räckvidd man vill ha och hur stor nyttolast man vill kunna hantera. Systemet levereras färdigt att använda och har grundläggande säkerhetsprogrammering och CE-dokumentation klar.

Innehåll

  • UR5e eller UR10e

  • Mobil bas med hjul och maskinfötter som sätts ned så att basen står stabilt

  • Säkerhetsskanner med fäste och skydd

  • Flexx Reference, flexibelt nollpunktssystem, en robotdel och en positionsdel

  • Hand-E kollaborativt gripdon med fäste och mjukvara

  • CE-dokumentation och grundläggande säkerhetsprogrammering

Comments


bottom of page