top of page

Så använder Forvia AMRer från MIR

Kortfattat

FORVIA Faurecia är en global ledare inom fordonsteknikbranschen. Med 266 industrianläggningar, 39 FoU-center och 114 000 anställda i 35 länder är Faurecia en av de tio största globala fordonsleverantörerna. På deras tillverkningsanläggning i Tjeckien fokuserar Faurecia Clean Mobility Písek på produktion av avgassystem för ett brett spektrum av kunder, främst Volvo, Daimler och PSA. Sajten i Písek har varit i drift sedan 2006 och sysselsätter idag cirka 500 personer.


För att ständigt öka sin konkurrenskraft har Faurecia Clean Mobility drivit olika digitala projekt, inklusive installationer av mobil robotteknologi i logistikverksamheten. Förutom Písek har den mobila robotteknologin även implementerats på andra produktionsanläggningar i Tjeckien, Frankrike, Italien och Portugal.


Problem & lösning

Innan projektet påbörjades byggde logistiken på verkstadsgolvet mestadels på manuella processer, gaffeltruckar och staplare, utan någon automatisering. Faktum är att risken för mänskliga skador eller sjukdom bland personal har varit ganska hög, och företaget beslutade sig för att automatisera de tyngsta och farligaste processerna. Huvudmålet var att använda teknik som ökar både säkerhetsnivån och produktiviteten.


Det fanns en rad andra krav, en viktig förutsättning för val av rätt leverantör var dess globala närvaro, då automatiserings- och digitaliseringsprojektet i Forvia löper över världen. Den autonoma teknikens komplexitet var en annan övertygande punkt, inklusive wifi-anslutning, oberoende kartläggning och mjukvara för flottan av robotar, som alla gav stora möjligheter till automatisering. Slutligen service- och underhållsnivån från Mobile Industrial Robots, som normalt sett är mycket hög.


MiR-robotar för automatiserade arbetsflöden dygnet runt

I Písek är för närvarande 14 MiR-robotar utplacerade. 7 av dem, tunga MiR-robotar, främst MiR600, arbetar inom området färdigvaror, tar med tomma pallar till monteringslinjerna och plockar upp hela pallar till logistikområdet. Det andra området, där MiR250-robotar verkar, är komplettering av komponenter från lager till monteringslinjer. Robotarna i fabriken arbetar 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, och täcker alla tre skift.


En av de mest utmanande tillämpningarna var att hantera monoliter som förs från lager till monteringslinjer med karakuri toppmodul som säkerställer full automatik för lossning som hjälper till att minska rutinmässigt arbetsinnehåll på linjen och öka produktiviteten. När roboten lastar av monoliter i produktionen plockar den automatiskt upp avfallsmaterial samtidigt. En annan mycket specifik applikation kopplad till företagets digitaliseringssatsningar är samarbete mellan robotar och en bandningsmaskin, där robotar stannar på vägen från löpande band till färdigvarulogistikområdet.


MiR Fleet-mjukvara används för att organisera uppdrag och hjälper tillsammans med att använda internt script till att optimera logistikflödet till linjerna och mellan linjerna. All kommunikation med dörrar, grindar, bandningsmaskinen etc. är helautomatisk utan behov av operatörshjälp. Ett mål för nästa år är att integrera MiRFleet i företagets affärssystem.

Fördelar

Lätt att använda, lätt att programmera


När människor började arbeta med robotar behövde de lära sig hur man samarbetar och snabbt förstod hur de hjälper dem med vardagens arbetsbelastning. I början var det ganska nytt och svårt att föreställa sig för dem att använda robotar. Hur som helst anammade de snabbt att aktivt använda robotar för att få alla uppgifter gjorda.


"Vi använder nu 14 robotar i daglig användning", säger Benjamin Paillusson, PC&L Improvement Leader i Faurecia Clean Mobility Písek. "Som all annan automationsteknik behöver den viss övervakning, hur som helst är driften av MiR-robotar väldigt smidig och helt autonom. Då och då behöver vi bara komma med en förbättring, men i princip behöver tekniken inte någon mänsklig inblandning.”


Istället för tunga uppgifter med manuell lastning och lossning av material och färdiga varor kan anställda på verkstadsgolvet nu fokusera på mer värdefulla aktiviteter som övervakning, att vara i produktionen eller programmera robotar. "MiR-gränssnittet är verkligen användarvänligt, sättet att bygga uppdrag är mycket enkelt gjort genom byggstenar istället för kodlinjer. Därför är det tillräckligt förståeligt även för personer utan tidigare programmeringserfarenhet,” tillade Benjamin.


Avkastning på investeringen är mindre än 2 år

MiR mobila robotar ger kunden full autonomi som gör det enkelt att sätta upp nya rutter utan extra magnetband eller annan extern vägledning som krävs för att använda andra intralogistiska teknologier. MiR-robotarna och människorna kan fungera bra tillsammans, eftersom robotar är smarta och kan känna igen människor på verkstadsgolvet och de kan stoppa eller kringgå människor som finns i närheten utan att minska robotarnas effektivitet eftersom roboten undviker flaskhalsar.


"Mobila robotar hjälper oss att tillföra mer disciplin till verkstadsgolvet och göra våra produktionsprocesser mer stabila och pålitliga, särskilt viktigt är stabilitet för att driva alla tre skift. Det vi uppskattar mest på robotar är deras autonomi, vilket innebär att de rör sig fritt på verkstadsgolvet utan någon specifik utrustning, tillade Martin Horáček.


Allmänna fördelar med att implementera mobila MiR-robotar spänner över tre huvudområden. Den första är förbättrad säkerhet genom att eliminera gaffeltruckar på verkstadsgolvet. Den andra är ökad produktivitet inom alla verksamhetsområden. Och sist men inte minst är det avkastningen på investeringen i MiR-robotar: i Faurecia Písek var återbetalningen mindre än 2 år.


"Våra nästa automationsplaner är ganska ambitiösa, eftersom det finns nya platser för att implementera MiR-robotar nästa år. 2023 planeras ett annat stort komplext projekt här i Pisek kallat "Warehouse 4.0" som helautomatiserar materialflödet från lager till produktion och från produktion till lager. När den är färdig kommer den att säkra komponentleverans från lagret till alla 16 produktionslinjer med 10 MiR-robotar”, avslutade Martin Horáček.


"Mobila robotar hjälper oss att tillföra mer disciplin till verkstadsgolvet och göra våra produktionsprocesser mer stabila och pålitliga, särskilt viktigt är stabilitet för att driva alla tre skift. Det vi uppskattar mest på robotar är deras autonomi, vilket innebär att de rör sig fritt på verkstadsgolvet utan någon specifikt nödvändig utrustning." - Martin Horáček, Supply Chain Operations Manager i Faurecia Clean Mobility Europe

Comentários


bottom of page