top of page
MiR600_MiR1350.jpg

Mobile Industrial Robots

Interna transporter och materialhantering spelar en stor roll i ett företags effektivitet. De autonoma mobila robotarna (AMR) från Mobile Industrial Robots kan hantera en rad arbetsflöden för små och medelstora tillverkare till stora tillverknings- och distributionscenter. MiR-robotar hjälper till att optimera din interna logistik och ta över monotona och tidskrävande uppgifter så att medarbetarna kan fokusera på mer värdeskapande arbete. Robotarna navigerar säkert och autonomt, även i mycket dynamiska miljöer.

Olika modeller av våra AMR

AMR jämfört med AGV

Fram till nyligen var traditionella automatiserade styrda fordon (AGV) det enda alternativet för att automatisera interna transportuppgifter. AGV:er är en välbekanta detaljer i stora industrimiljöer där det finns behov av repetitiva, konsekventa materialleveranser och där stora initialkostnadsutgifter och lång avkastning på investeringen (ROI) kan tolereras. Idag utmanas dock AGV:er av den mer sofistikerade, flexibla och kostnadseffektiva tekniken för autonoma mobila robotar (AMR).

MiR600.jpg

Intelligent navigering

Autonom routing och omnavigering gör att en AMR enkelt tar en ny väg om det byggs om eller står någonting i vägen.

MiR250 Hook_1.jpg

Jag vill veta mer om MIR

Kom till oss och kolla på en MIR på vårt huvudkontor.

SE Automation

Kemistvägen 26 

183 79 Täby

  • LinkedIn
  • Instagram

Tack, vi hör av oss snarast!

bottom of page