top of page

FlexxCNC™: UR till CNC-kommunikationsgränssnitt
Integrera din Universal Robot på valfri maskin i din verkstad på en halv dag. Se till att när din nya cobot når din lastkaj så kommer den att skära spån den veckan.

 

Kör din maskin med lamporna släckta
FlexxCNC™ gör att du kan automatisera alla aspekter av din CNC. Kör G-Code, aktivera skruvstäd / chuckar / dörrar, starta stopp / start / vänta cykler och anslut till annan kringutrustning genom UR genom FlexxCNC™.

 

Standardisera lösningen i din verkstad
FlexxCNC™ är kompatibel med de flesta CNC-maskiner och ger dig möjligheten att standardisera denna lösning i hela din produktion. Flytta din cobot och FlexxCNC™ från en maskin till en annan när efterfrågan förändras eller bygg din cobot-flotta för att serva de olika CNC:erna på ditt golv.

 

Effektivisera med operatörer i åtanke
FlexxCNC™-verktygssatsen är byggd med operatörer i åtanke. Allt från den dedikerade I/O för att styra var du ska koppla in din CNC/kringutrustning till att använda programmeringsspråk i UR som sammanfaller med din maskin gör det möjligt för operatörer att ta på sig både integrationen och driften av sin cobotcell.

Flexx CNC

SKU: 1007
6 950,00 €Pris
    bottom of page